I dag er det en fin dag for mange av aksjonærene på Oslo Børs. Hovedindeksen står nå i 423,58 poeng etter å ha lagt på seg 1,01 prosent. Fem aksjer kan vise til kursoppganger på mer enn ni prosent.Best går det med Questerre som klatrer utrolige 107,59 prosent. Partneren Forest Oil har gjort et betydelig gassfunn på Yamaska-lisensen i Canada. Questerre har en bruttoandel på 7,5 prosent i lisensen, og kan konvertere dette til en eierandel på 20 prosent. Forest har produsert inntil en million kubikkfot per dag i vertikale tester.Nordiag stiger 13,45 prosent, Oceanteam klatrer 9,40 prosent, Belships legger på seg 9,38 prosent mens Tandberg Data går opp 9,09 prosent.Oceanteam har inngått avtale med KCI Oil & Gas Enginers i Nederland for å etablere et samarbeidsselskap for fornybar energi. De kommersielle betingelsene i avtalen er konfidensielle.Tandberg Data sier den mye omtalte emisjonen på 7,5 milliarder nye aksjer ble overtegnet. Netto emisjonsproveny er på 135,5 millioner kroner, etter kostnader på 14,5 millioner kroner.Se også på web-TV.Her finner du Her finner du alle ..Her finner du / på NYSE og på Nasdaq.De og .