- Så vidt jeg vet finnes det kun 49 000 000 aksjer som er omsettbare. Pr. nå er det ca. 136 000 000 aksjer til salgs. Og flere meglere selger 20-30 mill aksjer i slengen. Hvor får de tak i disse aksjene? spør vedkommende i en epost.- Foregår det juksing i stor stil?Konstituert kommunikasjonsdirektør ved Oslo Børs, Tor Arne Olsen, sier til HegnarOnline at dette er noe som har pågått de siste par ukene og at det ser ut til å fortsette i dag, og et par dager til.Han sier at de fortløpende plukker ut de ordrene der det er mistanke om udekket shorthandel og kontakter meglerhusene. I tillegg rapporterer børsen fortløpende dette også til Kredittilsynet.I beste fall resulterer en slik henvendelse til meglerhuset i en advarsel. I verste fall kan det føre til inndragning av konsesjon.Kredittilsynet opprettet i 1998 en egen gruppe som jobber med denne typen problemstillinger, og på nettsidene kan en lese mer om nettopp dette og hva Kredittilsynet gjør i slike saker. Som det fremgår av redegjørlsen ble det den gangen også sendt brev til de seks meglerhusene , , , , og