Hafslund med storgevinst

Hafslund får gevinst på cirka 290 millioner kroner etter ny eierstruktur i Fesil.

Foto: HegnarOnline
Børs

Ifølge en melding fra Hafslund har Hafslund Venture bidratt til ny eierstruktur i Fesil Holding og Hafslund får en gevinst på 290 millioner kroner som bokføres i andre kvartal, melder Reuters."Hafslund Venture eier i dag 49 prosent av Fesil, og vil etter transaksjonen øke eierandelen til 49,9 prosent. Gurta AG selger sine 49 prosent, det samme gjør Den Danske Bank AS som eier 2 prosent av Fesil", opplyser selskapet.Ifølge Reuters er nye eiere i Fesil Spencer Energy (32,82 prosent) og Datum (14,4 prosent). De ansatte i Hafslund Venture gått inn på eiersiden med totalt 2,88 prosent.Endelig avtale forventes ferdig gjennomført medio juni.

Nyheter
Næringsliv