Hexagon konsernet vurderer nå å selge seg ned Comrod Communication ASA, de eier nå 25 prosent. En endelig beslutning om et eventuelt salg forventes å bli tatt i løpet av 2008.Et salg eventuelt salg i Comrod Communication ASA vil være for å frigi midler til en ytterligere rendyrking av Hexagons kjernevirksomhet. Hexagon konsernet er fortsatt positive til utviklingen i Comrod Communication.