ho-Terra Boligkreditt har hentet 500 mill euro

Terra BoligKreditt har hentet 500 millioner euro eller omlag 4 milliarder norske kroner i det internasjonale obligasjonsmarkedet.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Børs

Lånet løper i 2 år og er priset til 30 basispunkter over Euribor. Transaksjonen ble overtegnet på litt over en time og sikrer Terra BoligKreditts refinansieringsbehov for 2008, samt gir rom for ytterligere vekst.- Dette regnes som en mindre transaksjon i europeisk sammenheng og tillagt det faktum at Terra Boligkreditt debuterer i et Eurobond-marked preget av stor usikkerhet, er vi godt fornøyd med transaksjonen, sier adm. direktør Tom Høiberg i Terra Boligkreditt.Kredittratingbyrået Moody`s Investor Services Ltd vurderer Terra BoligKreditts låneportefølje til å være blant de mest solide i det internasjonale, såkalt covered bonds-markedet og rater emisjonen til Aaa som er beste rating.- Resultatet av Terra BoligKreditts transaksjon og tilsvarende transaksjoner de siste ukene viser at Norden og Norge er i en særstilling i det internasjonale Eurobond-markedet, sier Høiberg.Terra BoligKreditt har gjennom denne transaksjonen skaffet seg en internasjonal investorbase med hovedtyngde Europa og dette er en viktig premiss for selskapet og Terrabankenes videre utlånsvekst.Terra BoligKreditt er 100 % eiet av Terra-Gruppen AS og har som formål å løse en vesentlig andel av Terrabankenes finansieringsbehov, og samtidig redusere den fremtidige refinansieringsrisikoen for gruppens aksjonærbanker. Selskapets låneportefølje er rated Aaa av Moody`s Investor Services Ltd Selskapet tilbyr boliglån innenfor 60 prosent av markedsverdi. Utlånsvirksomheten startet i februar 2005.

Nyheter
Næringsliv