Følgende ansatte/tillitsvalgte har tegnet i bankens ansatteemisjon.Arnt Krane har tegnet 45 grunnfondsbevis til NOK 133,67. Ny beholdning er 319.Inger Lise Pettersen har tegnet 45 grunnfondsbevis til NOK 133,67. Ny beholdning er 45.