Flakk Holding AS, 100 prosent eid av styremedlem og primærinnsider Knut Flakk, har 30. april kjøpt 2.425.630 aksjer i Hexagon Composites til snittkurs 3,80 kroner aksjen.Flakk Holding AS og nærstående eier etter dette 49.906.025 aksjer, tilsvarende 37,56 prosent.