Knallaksje sørget for at innsiden slo Oslo Børs

Finansavisens Innside-portefølje slo Oslo Børs i forrige uke. Her er aksjene som bidro mest - og de to aksjene som falt.

1
Børs

Etter å ha tapt for markedet i tre uker på rad, tok Finansavisens Innsideportefølje litt innpå sist uke. Mens hovedindeksen steg 2,5 prosent, steg innsiden 3,1 prosent. Dermed ligger porteføljen 1,4 prosentpoeng bak markedet så langt i år.Tomra var porteføljens beste aksje, med en oppgang på 11,29 prosent. Storebrand bidro med pluss 6,85 prosent, mens Orkla steg 4,53 prosent. De to siste aksjene, Kongsberg Automotive og Frontline, falt tilbake hhv. 5,02 og 2,28 prosent.Det gjøres ingen endringer i porteføljen.S.loss (85%)Â

Forr. Forr. uke uke ÂSiste Siste uke uke ÂAvk. Avk. tot. tot. ÂAvk. Avk. s.uke s.uke
OrklaOrkla07.03.0807.03.0864,2064,2054,5754,5764,0064,0066,9066,904,21 %4,21 %4,53 %4,53 %
TomraTomra23.11.0723.11.0734,8534,8529,6229,6234,1034,1037,9537,958,90 %8,90 %11,29 %11,29 %
Kongsberg Kongsberg Automotive Automotive04.04.0804.04.0829,0029,0024,6524,6529,0029,0027,9027,90-8,62 %-8,62 %-5,02 %-5,02 %
Frontline*Frontline*24.01.0824.01.08219,00219,00186,15186,15253,92253,92281,42281,4225,57 %25,57 %-2,28 %-2,28 %
StorebrandStorebrand07.03.0807.03.0837,3537,3531,7531,7542,4542,4539,4039,4012,72 %12,72 %6,85 %6,85 %
*inkl utbytte*inkl utbytte
Differansen: Differansen: Â
Innsidep.Innsidep.H. H. ind. ind.DiffDiff
Siste uke Siste uke Â3,10 %3,10 %2,60 %2,60 %0,50 %0,50 %
Hittil i år Hittil i år Â-9,00 %-9,00 %-7,60 %-7,60 %-1,40 %-1,40 %

Nyheter
Børs