Konsernsjef Vidar Låte har gjennom sitt selskap Eio AS i dag kjøpt 30.000 aksjer i Goodtech ASA. Det skjedde til en gjennomsnittskurs på 3,80 kroner.Vidar Låte, sammen med sine nærstående, eier etter dette 14.256.407 aksjer i Goodtech.