Norges Banks lange F-lån, som ble lagt ut torsdag i forrige uke for å tilføre likviditet til markedet, var et brudd med tidligere praksis. Slike lån var etterspurt av norske aktører, og selv om Norges Bank avviste overfor Finansavisen i forbindelse med siste rentemøte at det var aktuelt å utstede lengre F-lån, skjedde det altså likevel.Det lengste av de to lånene forfaller 19. juni, etter de to kommende rentemøtene.Seniorøkonom Kyrre Aamdahl i DnB NOR markets slår fast overfor Finansavisen at den laveste aksepterte renten var klart lavere enn pengemarkedsrenten samme dag. Den var 5,41 prosent og gjennomsnittsrenten var 5,43 prosent. På det lengste lånet var laveste rente 5,65 prosent. Til sammenligning var 3-måneders NIBOR 6,25 prosent og følgelig 60 basispunkter høyere.Dette førte til pengemarkedsrenten falt markert og fredag var den 6,07 prosent. Tirsdag var den litt opp igjen til 6,12 prosent.Aamdahl mener imidlertid at dette ikke er et signal om at Norges Bank også vurderer å sette ned styringsrenten. Norges Bank gjør dette kun for at markedene skal fungere bedre, uttaler han til avisen.