Forrige uke var eksportprisen for fersk laks på 27,21 kroner per kilo, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er en nedgang på 2,9 prosent sammenlignet med uke 12 da prisen var 28,03 kroner per kilo.I forrige uke endte eksportkvantumet for fersk laks på 8071 tonn, mot 7122 tonn i uke 12. Dette er en økning på 13,3 prosent.Det ble eksportert 454 tonn frossen laks i forrige uke, og prisen var 25,85 kroner per kilo.