Lehman øker kursmålet på Yara fra 350 kroner til 400 kroner .Kursen på Yara har steget kraftig etter at Kina inførte eksport forbud på gjødsel.