I dagens utgave av Finansavisen kan vi lese at Bengt Jonassen i Glitnir Securities ikke foretar noen endringer i modellporteføljen.- Når det gjelder porteføljen, klatrer denne i takt med markedet. Vi gjør ingen endringer og er optimistiske til den videre utviklingen, sier Jonassen.
Kjøpsanbefalingene:
• Copeinca• Frontline• StatoilHydro• REC• Opera• Awilco OffshoreHittil i 2008 har porteføljen gått opp 2,50 prosent mens Hovedindeksen på Oslo Børs har gått ned 13,04 prosent.