Mesteparten av John Fredriksens formue er godt synlig på børsene, og børsverdiene måles nå til over 52 milliarder kroner. Men etter samtaler med kilder, gjennomgang av selskapsinformasjon og anslag mener Dn at Norges rikeste mann er god for nesten 13 milliarder i tillegg.Avisen opererer med posten "aksjeinvesteringer som ikke er kjente", og vurderer disse til fire milliarder. Blant postene som nevnes er BW Gas, en mindre andel i Orkla pluss hovedeierskap i Lighthouse Caledonia. "Kontanter og private equity m. m. " vurderes til tre milliarder, Arcadia-posten til 2,5 milliarder, mens eiendommene er satt til 1,5 milliarder kroner.Kapital vurderte Fredriksen til 55,5 milliarder kroner.