Analysesjef Stig R. Myrseth i Orion Securities velger å bytte ut én av de tre aksjene han valgte i forrige runde i Økonomisk Rapports Børsspeil. Simrad Optronics ryker ut til fordel for Ignis, som karakteriseres som en "rekylkandidat og spill på en vellykket restrukturering".Myrseth fremhever ifølge bladet Kongsberg for "god visibilitet og svært lave P/E-multipler", og mener den sterke oljeprisen "lover godt" for Simtronics.
Myrseths portefølje
IgnisKongsberg AutomotiveSimtronicsPorteføljen er likevektet. Anbefalingene er gitt per 29/4.