Norges Bank blar opp en halv mrd. per dag

Norges Banks valutakjøp til Statens pensjonsfond - Utland vil beløp seg til en halv milliard kroner per dag i mai.

Foto: Scanpix
Børs

Norges Bank vil i mai kjøpe valuta tilsvarende 500 millioner kroner per dag til Statens pensjonsfond - Utland.Fondets behov for valuta dekkes dels fra Statens direkte økonomiske engasjement i oljevirksomheten (SDØE) og dels ved Norges Banks kjøp i markedet.Finansdepartementet fastsetter størrelsen på den månedlige avsetningen til fondet. Norges Banks kjøp av valuta er lik differansen mellom denne avsetningen og de anslåtte valutainntektene i SDØE. Det justeres for eventuelle revisjoner av anslagene for foregående måned. Dette medfører at de daglige kjøpene kan variere en del fra måned til måned. De daglige valutakjøpene blir fastsatt for en måned av gangen og kunngjøres siste virkedag måneden før.

Nyheter
Børs