Norske Skog-smell før generalforsamlingen

Norske Skog-aksjen faller fem prosent etter publisering av melding. Nå ventes det på generalforsamlingen i selskapet.

Foto: Scanpix
Børs

Norske Skog har sendt ut en oppdatering før "silent periode" starter i forkant av resultatfremleggelsen 8. mai. Som tidligere meddelt, er resultatet i første kvartal 2008 betydelig svakere enn i fjerde kvartal 2007. Hovedårsakene er lavere priser for avispapir i Europa, økte priser på returpapir i Asia, økte tømmerpriser både i Europa og i Sør-Amerika og høye energikostnader på New Zealand og i Brasil. Innenfor magasinpapir i Europa og avispapir i Kina er det gjennomført prisøkninger.Netto kostnad etter fradrag for valutasikring i forbindelse med stopp av Pisa PM 2-prosjektet er estimert til 107 millioner dollar mot tidligere kommunisert 82 millioner dollar. Økningen skyldes i stor grad endret vurdering av skatteeffekter.Nedskrivningen av restverdier for tre papirmaskiner som skal stenges ned nå estimeres til rundt 940 millioner kroner mot tidligere 1,1 milliarder kroner.Her er hele meldingen.Norske Skog-aksjen faller 4,9 prosent til 24,45 kroner i forkant av generalforsamlingen i selskapet, som starter 11.00.

Nyheter
Børs