Norwegian Air Shuttle melder om en økning i passasjertrafikken (RPK) på 47 prosent i februar 2008, i forhold til samme periode året før.Det ble fraktet 588.173 passasjerer i mars, tilsvarende en økning på 23 prosent fra samme periode året før. Kabinfaktoren var 81 prosent, som tilsvarer en oppgang på tre prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor.For mars 2008 forventer selskapet en yield i størrelsesorden 0,59 kroner, som er ned 20 prosent i forhold til samme periode i fjor. Nedgangen forklares delvis med påsken, og delvis med endringer i ruteporteføljen som i samme periode viser en økning i flydistanse på 20 prosent.Økt kabinfaktor kompenserer ifølge selskapet imidlertid for deler av nedgangen i yielden.