Eidesvik Offshore ASA har inngått en langsiktig kontrakt med Veolia ES Special Services, Inc., USA, for sitt store konstruksjonsskip som er under bygging og skal leveres fra Ulstein Verft i desember i år. Kontrakten er på 8 år samt opsjoner for forlengelse. Den faste kontraktsperioden har en verdi på i overkant av 1 milliard kroner.- Denne viktige kontrakten er nok en bekreftelse på Eidesvik Offshore`s evne til å skape langsiktig og forutsigbar forretning, Vår strategi er å skreddersy løsninger som gir bærekraftig og langsiktig samarbeid med våre kunder, sier administrerende direktør Jan Fredrik Meling i rederiet.- Dette skipet vil ytterligere styrke Veolia`s posisjon for arbeid på store vanndyp, og vil sette oss enda bedre i stand til å betjene våre kunder i framtiden, sier Chris Hohol, leder for Veolia ES Special Services, Inc.Skipet er et stort undervanns - konstruksjonsfartøy, type SX121 med det innovative X-bow design. Det er 130 m. Langt, 25 meter bredt og et dekksareal på 1700 m2. Det har kapasitet for en totalbesetning på 105 personer, en 250 tonns kran, hangar for fjernstyrte undervannsfarkoster og helikopterdekk. Skipet vil ha dieselelektrisk maskineri.