Nytt fra Repant

Styret i Repant har nå besluttet å fremme forslag om en fullgarantert fortrinnsrettet emisjon. Samtidig har Gunnar Dalene meddelt at han vil fratre som finansdirektør etter nærmere to år i Repant.

Børs
Som meddelt i forbindelse med presentasjonen av 4. kvartalsresultatet 2007 er det den siste tiden arbeidet med planlegging av fortrinnsrettet- og rettet emisjon i Repant ASA. Styret i Repant har nå besluttet å fremme forslag om en fullgarantert fortrinnsrettet emisjon ved å utstede 21.772.016 nye aksjer for generalforsamling til kurs kroner 1,50 med et emisjonsproveny på cirka 32,7 millioner kroner.Fõrna Invest AB, som eies av styremedlem Gerald Engstr÷m, stiller som fullgarantist for den fortrinnsrettede emisjonen. I tillegg foreslås en rettet emisjon til nye og eksisterende aksjonærer på inntil 15 millioner kroner med antatt kurs på kroner 2. Det totale bruttoprovenyet for den fortrinnsrettede og rettede emisjonen vil således være på cirka 32,7-47,7 millioner kroner.- Denne emisjonen skal tilføre likviditet for videre utvikling samt posisjonering foran potensielle storordrene på det tyske markedet. Vi har kommet et godt stykke det siste halvåret, etter ytterligere optimalisering av driften og gjennomføring av kostnadskutt. Dette forventes å gi uttelling fremover. Målsetningen er å oppnå positive underliggende resultater på sikt, sier Magnus Engstr÷m, administrerende direktør i Repant.Repant ASA har valgt Handelsbanken Capital Markets som tilrettelegger for emisjonsprosessen.Samtidig har Gunnar Dalene meddelt at han vil fratre som finansdirektør etter nærmere to år i Repant. Han ble opprinnelig rekruttert som en del av det forrige lederteamet i selskapet. Det er avklart at Gunnar Dalene vil være med å lede den forestående emisjonsprosessen, ved siden av å være operativ i stillingen som finansdirektør. Det vil umiddelbart iverksettes rekruttering av ny finansdirektør, en prosess selskapet forventer å ha gjennomført innen kort tid. Gunnar Dalene vil være fullt operativ frem til 30. juni 2008 og samtidig være tilgjengelig for Repant noe tid etter dette.