Første kvartal 2008 ga det høyeste kvartalsresultat noen gang for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), nemlig 41,4 milliarder kroner. Dette er 47 prosent høyere enn for sammen periode i 2007, da resultat var 28,1 milliarder. Økningen skyldes økt gassproduksjon og økte priser, skriver selskapet i en melding tirsdag.Driftsresultatet i første kvartal 2008 var 42,4 milliarder kroner mot 28,5 milliarder for samme periode året før. Netto kontantstrøm som overføres til staten var 39,9 milliarder kroner per mars 2008, mot 29,5 milliarder i første kvartal av fjoråret.Samlet produksjon i første kvartal 2008 var 1 306 tusen fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, en økning på 58 tusen fat o.e. i forhold til samme periode året før. Økningen skyldes 22 prosent høyere gassalg, i all hovedsak fra Trollfeltet.Oljeproduksjonen viser en nedgang på åtte prosent, primært som følge av det generelle fallet i produksjonen fra flere modne felt på norsk sokkel. I tillegg har det vært forsinkelser i brønnaktivitetene på flere felt. Produksjonstapet er i noen grad blitt motvirket av økt volum fra Norne, Ormen Lange og Kristin.- Vi har fått en god start på 2008 som overstiger våre høye forventninger. Et slikt resultat fra SDØE-porteføljen representerer et betydelig bidrag til oppbyggingen av Statens pensjonsfond, utland," sier administrerende direktør Kjell Pedersen i Petoro AS.