Photocure har blitt tildelt 9,1 millioner kroner fordelt over tre år fra Norges Forskningråds program Brukerstyrt innovasjon (BIA), går det frem av en børsmelding.BIA finansierer prosjekter med høy innovasjonsverdi og som skal gi verdiskapning både til bedriften og samfunnet. Photocure har ifølge meldingen mottatt midler til prosjektet "Tidlig deteksjon av kreft i tykktarmen ved bruk av fluorescens koloskopi".