Resultatet bankes ned av finansuroen

Sparebank 1 SR-Bank tjente 100 millioner kroner mindre i 1. kvartal i år enn i samme periode i fjor.

Børs

Sparebank 1 SR-Bank melder om et resultat før tap på 189 millioner kroner i 1. kvartal, ned fra 276 millioner kroner i samme periode i fjor.Netto renteinntekter steg fra 288 til 378 millioner kroner, mens netto provisjons- og andre driftsinntekter løftet seg fra 190 til 194 millioner kroner.Resultatet før skatt falt tilbake fra 287 til 186 millioner kroner.Banken opplyser at urealiserte tap på obligasjonsporteføljen trekker ned resultatene, men at den underliggende driften er god og forventes å være det.Bidraget fra finansielle investeringer karakteriseres imidlertid som "noe mer usikkert i de kommende kvartaler".Rapporten finner du her.

Nyheter
Børs