En samlet norsk IT-bransje har troen på at den høye aktiviteten kommer til å fortsette i lang tid fremover, men det er ikke alle som er like enige.Analysesjef i IDC, Nils Molin påpeker følgende til DN.no: - It-bransjen forskånes ikke for den internasjonale konjunkturnedgangen. Det er som en person som har falt ned fra et tak, og som midtveis hevder at det går helt fint.
Smellenmen den kommerEtterspørsel og tilbudKapasitet
har bare ikke kommet ennå, .Molin mener etterspørselen vil falle. - Nå er etterspørselen høyere enn tilbudet, men i den nærmeste tiden vil det komme mer i balanse. Det fungerer som en støtdemper i konjunkturnedgangen vi nå er inne i. Frem mot høsten vil denne effekten avta, og da vil den fortsatte konjunkturnedgangen føre til overkapasitet, sier han til DN.noI dagens marked beregner IT-sjefer at bedriften vil ligge på 100 prosents kapasitetsutnyttelse, men dette trekker Molin frem som urealstisk, og han spår at dette vil merkes fra høsten 2008.PrognoserIDC sier at den totale veksten i 2007 var på 5,6 prosent IDC spår den totale veksten i 2008 til å være på 7,1 prosent 5 års- prognose: vekst på 5,4 prosentMed dette er anslagene kuttet med 0,1 - 0,2 prosentpoeng.