Søndagens aksjetips

Oppturen fortsatte i uken som gikk. Det lover godt for den videre utviklingen på sikt. Men på kort sikt bør en nå være lett på foten og vurdere tette stop loss.

Foto: Scanpix
Børs

Uken som gikk ble en viktig uke på Oslo Børs. Viktige motstandsnivå ble brutt og det ble utløst flere langsiktige kjøpssignal.Først og fremst vil vi trekke frem at den fallende trenden både i hovedchartet og RSI-chartet ble brutt med god margin. I tillegg ble den tekniske motstanden på 440-nivået brutt relativt lett. Bruddet på den fallende trenden i RSI-chartet ble også bekreftet, ved at en reaksjon tilbake stoppet på linjen, før den reagerte opp igjen.Vi glemmer heller ikke at 200-dagers glidende gjennomsnitt er brutt, men det kanskje viktigste er at også halslinjen i den gamle hode-skulder formasjonen, som varslet fallet i januar, nå ser ut til å bli brutt. Dette er den endelige syretesten for Hovedindeksen, og med videre oppgang til 460-nivået vil også denne være brutt med tilstrekkelig margin.Da kan nedgangstrenden, som ble innledet i fjor høst, allerede være over.Det betyr ikke at børsen fortsetter rett opp fra dagens nivå. En reaksjon kan forventes etter en måned med så sterk oppgang. Mye taler imidlertid for at en reaksjon tilbake for Hovedindeksen, ikke vil ende under foregående bunn fra midten av mars, rett i overkant av 390.Skuler vi til RSI tester den nå 70-nivået i RSI. Dette varsler ofte gevinstsikring og testing av tekniske støttenivå. Det første lille kommer på 448. De mest skeptiske bør vurdere å legge stop loss her, for å sikre seg mot videre fall, i første omgang ned mot 440 og topplinjen i den gamle fallende trenden.Et eventuelt brudd tilbake ned i den gamle hovedtrenden kan også forekomme, og da kan den tekniske støtten på 435-nivået også bli satt på prøve.Da blir det viktig å følge med på utviklingen i RSI-chartet, for med mindre RSI skulle falle tilbake gjennom 50-nivået, og bunnlinjen i den stigende trenden, bør man også vurdere å kjøpe på reaksjonen.

Nyheter
Børs