Bras Kapital as, hvor Brynjulf Skaugen står oppført som daglig leder, har i dag solgt alle sine 564.350 aksjer i Bluewater Insurance til kurs 16,10 kroner. Posetn representerer 5,002 prosentv utestående aksjer i selskapet.Bluewater-aksjen steg 41,3 prosent til 15,90 kroner etter tallfremleggelse i dag.