Sparebanken Midt-Norge melder om et resultat før skatt på 143 millioner kroner i første kvartal 2008, mot 221 millioner kroner i samme periode året før.Netto renteinntekter utgjorde 311 millioner kroner, mot 251 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.Andre driftsinntekter ble 157 millioner kroner, mot 150 millioner kroner året før.Resultatet etter skatt ble 94 millioner kroner, mot 176 millioner kroner i fjor.