Storebrand Kredittforetak har plassert to milliarder kroner i de to første transjene av låneprogrammet som er etablert for utstedelse av obligasjonslån med fortrinnsrett, går det frem av en børsmelding.Den ene milliarden har flytende rente med løpetid tre år, mens den andre har fastrente med løpetid syv år.- Obligasjonsutstedelsene vil være en viktig langsiktig fundingkilde for Storebrand Bank. Per. 31.3.2008 var boliglån på totalt 6,4 milliarder kroner overført fra Storebrand Bank til Storebrand Kredittforetak, noe som muliggjør ytterligere utstedelser, heter det videre i meldingen.