Tandberg Data sier den mye omtalte emisjonen på 7,5 milliarder nye aksjer ble overtegnet. Netto emisjonsproveny er på 135,5 millioner kroner, etter kostnader på 14,5 millioner kroner.Tandberg Data forventer å gjennomføre en aksjespleis med ny pålydende 10. april.I skrivende stund omsettes Tandberg Data-aksjen for 0,23 kroner, opp 4,55 prosent.