Total omsetning for konsernet i 1. kvartal 2008 var 217,1 millioner kroner, mot 172,4 millioner kroner i fjor. Dette gir en økning på 25,9 %.Den organiske veksten var på 13,6 %, etter justering for de siste 12 måneders oppkjøp. Korrigert for effekten av SEK/NOK valutasvingninger var den organiske veksten på 15,9 %.Ordreinngangen i IT Operations segmentet var på 138 millioner kroner mot 118 millioner kroner i fjor. Nysalget utgjorde 104 millioner kroner, tilsvarende for i fjor var 85 millioner kroner.Driftsresultat før amortisering (EBITA) var 16,7 millioner kroner mot 10,1 millioner kroner i fjor, som tilsvarer en EBITA margin på 7,7 %.Med amortiseringskostnader på 1,8 millioner kroner, 1,3 millioner kroner i fjor var driftsresultatet (EBIT) på MNOK 14,9 millioner kroner. Driftsresultatet første kvartal i fjor var på 8,8 millioner kroner.Resultat etter skatt var 8,7 millioner kroner, mens det i fjor var på 6,9 millioner kroner. Selskapets effektive skattesats i 1. kvartal 2008 var på 28 % mot 8 % i 1. kvartal 2007.