Orkla og C-Cells terminerer salgsopsjoner i Renewable Energy Corporation ASA (REC), samt Orklas rettigheter knyttet til Q-Cells' aksjer i REC, med umiddelbar virkningAlle parters rettigheter og plikter under opsjonsavtalene er dermed bortfalt. Det er ingen kapitalutlegg for noen av partene i forbindelse med termineringen av avtalene. Nettoverdien av rettigheter og forpliktelser per 31. desember 2007 ble vurdert til minus 67 millioner kroner.