I dag var det anbudsåpning for drift av tre ferjesamband i Stavanger/ Rogaland. Tide Sjø AS, et heleid datterselskap av Tide ASA, har levert laveste tilbud på samlet 142,5 millioner kroner. Anbudet som starter opp 1. januar 2010, har en varighet på seks år pluss to års opsjon. Endelig tildeling er ventet å skje i juni/ juli.