Styret i Blom ASA fikk på den ordinære generalforsamlingen den 29. april i 2008 fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 10% av aksjene i Blom ASA, skriver selskapet i en melding onsdag.Bloms tilbakekjøpsprogram løper maksimalt til den ordinære generalforsamlingen i 2009,senest 30. juni 2009, og kan utgjøre inntil 2,4% av utestående aksjer, som tilsvarer 1 million aksjer.Blom ASA har i dag en beholdning på 467 200 egne aksjer, tilsvarende 1,1% av totalt antall utestående aksjer.