Mens First Securities har bestemt seg for å gå ut av Dns porteføljekonkurranse, har analysesjef Bengt Jonassen i Glitnir Securities og Gambak-forvalter Albert Collett blitt nye deltagere. Samtidig fortsetter aksjesjef Paal Karstensen i DnB Nor Markets og aksjestrateg Magne Naustvik i Nordea Markets som før.Kvartetten satser denne uken på tilsammen 19 aksjer.Naustvik, Karstensen og Jonassen er enige om StatoilHydro. Ellers er Collett enig med Jonassen om Awilco Offshore, med Karstensen om Telenor og med Naustvik om Yara. Karstensen og Jonassen er dessuten enige om Frontline.TandbergFred. Olsen EnergyEmentorSubsea 7CermaqYaraStatoilHydroGolden OceanOrklaTelenorFrontlineRXTPGSRECAwilco OffshoreCopeincaOperaFuncomData ResponsEtter at First og sjefstrateg Peter Hermanrud trakk seg, er Nordea og Naustvik best av porteføljene som har vært med i hele år: minus 6,4 prosent er 3,8 prosentpoeng foran hovedindeksen per 4/4. Karstensen ligger på minus 9,7 prosent.Av Jonassen og Collett, som begge kom inn 31/3, er førstnevnte best med en avkastning den første uken på 7,2 prosent. Collett har 5,6 prosent. I denne perioden har hovedindeksen steget 3,6 prosent.Se i dag kl. 16.05.