Resultatene fra diamantboreprogrammet som omfatter ni hull fra flermetalliske J&L-prosjektet nær Revelstoke i British Columbia, Canada viser til følgende resultater:Borehullene bekrefter en mineralisering av høy grad på 838.000 unser gull, 11 millioner unser sølv, 214.000 tonn sink og 133.000 tonn bly.Mineraliseringene tilsvarer 20 prosent av selskapets boreprogram, som skal være ferdigstilt oktober 2008, kom det frem i en melding.