Analytiker: Kjøp og kjøp

Optimistisk analytiker venter kursoppgang og anbefaler kjøp av følgende aksjer.

Foto: Scanpix
Børs

I dagens morgenrapport fra Investtech beskrives Orkla og Funcom som kjøpskandidater.- Orkla ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt og har den siste måneden falt kraftig tilbake innenfor denne. Det er imidlertid gitt kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skulder-formasjon og kursen har nå så vidt reagert opp fra halslinjen i denne. Positiv volumutvikling styrker aksjen og en videre oppgang indikeres, sier analytikeren.- Det er motstand ved ca. 80 kroner, samt ved taket i kanalen, mens det er støtte ved 66 kroner, like under dagens nivå. Aksjen er maksimalt positiv på innsidehandler etter en rekke kjøp tidligere i år og i fjor høst. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, sier analytikeren.- Funcom har brutt den sterkt stigende trendkanalen på kort sikt. Aksjen konsoliderer nå mellom støtte på ca. 45 kroner og motstand på 54 kroner. Brudd under 45 kroner vil være et salgssignal, mens brudd over 54 vil være et kjøpssignal. På lengre sikt er trendbildet positivt og det er støtte ved 41 kroner ved reaksjoner tilbake, sier analytikeren.- Det er høy risiko i aksjen, med en gjennomsnittlig forskjell mellom laveste og høyeste kurs på 28 prosent på månedsbasis. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, avslutter analytikeren.

Nyheter
Børs