Flere innsidere handler

Tandberg Data har i dag delt ut opsjoner, mens innsidere har utøvd oppsjoner i Sevan Marine.

Foto: Scanpix / HegnarOnline
Børs

Tandberg DataMed referanse til opsjonsprogram for ledelsen og styremedlemmer godkjent av generalforsamlingen 19. juni 2008. Tandberg Data har i dag delt ut følgende opsjoner med innløsningskurs 2,00 kroner, skriver selskapet i en pressemelding i dag.Navn Antall opsjonerPat Clarke 466.000Gudmundur Einarsson 800.000Svein V Simensen 400.000Per Ove Nerland 200.000Bente Sollid-Hansen 200.000Marit Døving 200.000Aksjetegningen på grunnlag av opsjonene kan skje frem til 01.06.2011Opptjening av opsjonene er som følger:- De første 50% av opsjonene kan innløses etter offenliggjøring av 1. kv. resultat 2009 og frem til 01.06.2011 - De siste 50% av opsjonene kan innløses etter offenligjøring av 1. kv. resultat 2010 og frem til 01.06.2011.Sevan MarineErskine Rozario, V.P Eng.and construction, har utøvd 16.666 opsjoner til en pris på 30.90 kroner. Etter dette eier Rozario 16.666 aksjer.Reidun B Olsen, V.P HSEQ, har utøvd 16.666 aksjeopsjoner til en pris på 38.40 kroner. Etter dette eier hun 16.666 aksjer.Kristin Urdahl, styremedlem i Technical Safety&LQ har utøvd 33 300 opsjoner til en pris på 24 norske kroner. Etter dette eier Urdahl 33.300 aksjer.

Nyheter
Næringsliv