Innsidekjøp i Revus

Sentrale personer i Revus handler aksjer.

Foto: iStockPhoto
Børs

Andrew R Armour, styreformann, 2 347 aksjer, ny beholdning er 866 658 aksjer. Malcolm S. Thoms, 1 006 aksjer, ny beholdning er 1 006 aksjer. Live Haukvik Aker, 1 117 aksjer, ny beholdning er 6 909 aksjer. Jane Hinkley, 1 341 aksjer, ny beholdning er 2 383 aksjer. Carol Bell, 1 341 aksjer, ny beholdning er 2 123 aksjer. Knut Åm, 2 235 aksjer, ny beholdning er 3 538 aksjer. Brita Holstad, 419 aksjer, ny beholdning er 11 825 aksjer.Alle aksjene ble kjøpt til kurs NOK 89,19.Kilde: Melding fra selskapet.

Nyheter
Børs