Inviterer til å tegne aksjer

Netfonds Bank inviterer til tegning av aksjer i Norway Pelagic ASA.

Foto: HegnarOnline
Børs

Norway Pelagic ble etablert gjennom en fusjon av den pelagiske virksomheten i selskapene Domstein, Global Fish, Bergen Fiskeindustri, Koralfisk og Bernt Hansens Eftf. Fusjonen var effektiv fra 1. juli 2007 og selskapet er i dag verdensledende på produksjon og salg av pelagisk fisk, skriver selskapet i en pressemelding.Pelagic eksporterer over 400.000 tonn pelagisk fisk årlig.Selskapet sier de har et langsiktig perspektiv og jobber målrettet mot en positiv utvikling av den samlede verdikjeden i pelagisk sektor gjennom stabilisering og utvikling av produksjon og markeder.Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var på 543,8 millioner kroner, mens driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på 45,6 millioner kroner.

Nyheter
Næringsliv