Meglerens fire aksjetips

Rolf-Otto Hansen i Sparebanken Nord-Norge Securities anbefaler kjøp av fire aksjer

Børs

Rolf-Otto Hansen gjør flere endringer i sin portefølje i Økonomisk Rapport (Børsspeilet). Revus Energy og Norsk Hydro går ut, mens Marine Harvest tas inn i varmen.Porteføljen:

  • OrklaOrkla
  • Marine HarvestMarine Harvest
  • Golden OceanGolden Ocean
  • DNODNO

Nyheter
Børs