Resultatvarsel fra papirgigant

Stora Enso venter at driftsresultatet vil bli halvert i andre kvartal.

Børs

Stora Enso har sendt ut en melding om at selskapet venter et driftsresultat eksklusive engangsposter i andre kvartal på om lag halvparten av resultatet i andre kvartal 2007 (223 millioner euro).Det vises til et fortsatt utilfredsstillende resultat innen området Wood Products, økte kostnader for tremasse, høyere oljepriser, negative valutakurser, samt vedlikeholds- og tekniske produksjonsavbrudd.Stora Enso anslår at resultatet i andre kvartal 2008 vil bli negativt påvirket med om lag 22 millioner euro i forbindelse med vedlikehold og tekniske avbrudd.

Nyheter
Børs