Schibsted kjøper mer i Finn.no

Har lagt inn bud på Adresseavisens aksjer i søkekjempen

Børs

Schibsted har tilbudt å kjøpe Adresseavisens 11,33 % av aksjene i Finn.no AS for kr 540 millioner. Budet verdsetter hele Finn.no til kr 4.767 millioner.I bytteforholdet som ligger til grunn for etableringen av Polaris Media (sammenslåing av Adresseavisen og Harstad Tidende Gruppen) er Adresseavisens aksjer i Finn.no verdsatt til kr 427 millioner. Budet fra Schibsted medfører en premie på 26 %.Budet er betinget av at Adresseavisen senest 14. juni 2008 bekrefter at man ønsker å gjøre en nærmere vurdering av om Schibsteds tilbud skal aksepteres.Schibsted kontrollerer i dag direkte og indirekte ca. 84 % av Finn.no, men vil i forbindelse med en etablering av Media Norge og reduksjon av eierandelen i Media Norge til 50,1 % få redusert sin eksponering til ca. 44 %. Et ønske om fortsatt høy eierandel i Finn.no er en hovedmålsetting bak budet som er fremsatt.Finn.no er klar markedsleder i det norske rubrikkmarkedet på internett både når det gjelder stilling ledig, eiendom, bil og «smått og stort». Selskapet hadde i 2007 driftsinntekter på kr 576 millioner og et driftsresultat (EBITA) på kr 249 millioner. Selskapet vokste i 2007 med 45 %, og i første kvartal 2008 økte driftsinntektene med 52 %.Schibsted er positiv til etableringen av Polaris Media, og vil avgi fullmakt til styreleder i Adresseavisen til å stemme for Schibsteds aksjer ved generalforsamlingen i Adresseavisen som skal behandle sammenslåingen.

Nyheter
Næringsliv