Sikrer avtale på 18 millioner kroner

Ementor Norge signerer millionavtale med Helse Midt-Norge IT.

Foto: HegnarOnline
Børs

Ementor Norge AS har signert en avtale med Helse Midt-Norge IT (HEMIT) for leveranse av PanelPC med tilhørende tjenester for bruk ved Anestesi- og intensivavdelingene ved sykehusene i Helse Midt-Norge.Med opsjoner har avtalen en kontraktsverdi for Ementor på ca 18 millioner kroner.

Nyheter
Næringsliv