Tomra kjøper Tomra

Tomra Systems ASA har kjøpt seg ytterligere opp i eget selskap.

Børs

Tomra Systems ASA har i dag kjøpt 105.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 37,12 kroner over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 11.727.016, hvorav 9.670.139 er besluttet slettet.

Nyheter
Børs