11 kjøpsanbefalinger på DnB NOR-aksjen

DnB NOR legger frem tall 10. juli - bør du handle aksjen før den tid?

1

DnB Nor ventes å få et resultat før skatt på 3.998 millioner kroner i andre kvartal 2008, opp fra et resultat på 3.919 millioner kroner i samme periode året før. Det viser gjennomsnittet av estimater SME Direkt har hentet inn hos 20 analytikere for TDN Finans.11 Kjøp Av de 17 analytikerne som har oppgitt anbefaling har 11 kjøpsanbefaling og seks har en hold-anbefaling. Før førstekvartalsrapporten hadde 12 analytikere kjøpsanbefaling, mens fem hadde en hold-anbefaling.Her er de ventede tallene:

ESTIMATER DnB NOR FOR 2.KV 2008, TALL I MILLIONER KRONERESTIMATER DnB NOR FOR 2.KV 2008, TALL I MILLIONER KRONER
                       Gj.snitt Gj.snitt     Lav/Høy Lav/Høy    Median Median   2.kv 07 2.kv 07
Nto. renter Nto. renter               5.072 5.072    4.825/5.231 4.825/5.231   5.067 5.067     4.219 4.219
Andre dr.innt. Andre dr.innt. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.466 3.466 Â Â Â 1.532/5.101 1.532/5.101 Â Â 3.434 3.434 Â Â Â Â 3.733 3.733
Engangsposter Engangsposter               234 234     -200/885 -200/885       219 219
Totale inntekter Totale inntekter          8.538 8.538    6.509/10.129 6.509/10.129  8.520 8.520     7.952 7.952
Totale kostnader Totale kostnader          4.300 4.300    4.460/4.050 4.460/4.050   4.299 4.299     3.902 3.902
Tap Tap                         247 247      378/182 378/182       228 228       140 140
Res. f. skatt Res. f. skatt             3.998 3.998    2.023/5.404 2.023/5.404   3.981 3.981     3.919 3.919
Nettoresultat Nettoresultat             2.954 2.954    1.341/3.539 1.341/3.539   2.988 2.988     3.329 3.329
EPS EPS Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,22 2,22 Â Â Â Â 1,01/2,66 1,01/2,66 Â Â Â Â 2,24 2,24 Â Â Â Â Â 2,50 2,50
HELÅRSESTIMATER DNB NOR:HELÅRSESTIMATER DNB NOR:
                    2008 2008     2009 2009     2010 2010          2007 2007
Nto. renter Nto. renter        20.562 20.562   21.801 21.801   22.923 22.923        17.867 17.867
Andre dr.innt. Andre dr.innt. Â Â Â Â 10.947 10.947 Â Â 13.541 13.541 Â Â 14.139 14.139 Â Â Â Â Â Â Â 13.732 13.732
Kostnader Kostnader          17.291 17.291   17.912 17.912   18.362 18.362        16.449 16.449
Tap Tap                   984 984    1.448 1.448    1.687 1.687           220 220
Res. f. skatt Res. f. skatt      13.235 13.235   16.015 16.015   17.050 17.050        17.409 17.409
Utbytte Utbytte              4,38 4,38     4,63 4,63     4,77 4,77          4,50 4,50
Kilde: TDN Finans