Analytiker: Følg med på disse aksjene

Analytikerne i Investtech trekker frem to aksjer som investorer bør følge nøye. Signalene på Oslo Børs er ikke lette å tyde

I dagens morgenrapport fra Investtech trekker analytikeren frem to aksjer du bør følge med på i tiden som kommer.- Eitzen Chemical har brutt kortsiktig støtte ved 20 kroner og beveger seg nå sidelengs mellom støtte ved 18,50 kroner og motstand ved 20,00 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. På lengre sikt er det motstand ved ca. 21 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen. Aksjen er også positiv på innsidehandler. Kort sikt: Watch. Middels lang sikt: Watch, sier analytikeren.- Reservoir Exploration Technology ligger i en stigende trend på kort/mellomlang sikt, men har brutt støttenivået ved ca. 64 kroner og gitt salgssignal fra kortsiktig trading-range. Videre nedgang indikeres på kort sikt. Det er ny støtte ved gulvet i trendkanalen. På lengre sikt indikeres videre oppgang innenfor trenden. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler. Kort sikt: Svak salgskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, avslutter analytikeren.