Analytiker: Kjøp disse aksjene

Analytiker snakker om elendighet, rekylkandidat og rekordlave vurderinger. Her er dagens aksjetips.

Foto: iStockPhoto

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• RCL (110,50) - mye elendighet allerede inndiskontert. RCL har akselerert nedover den siste måneden, og aksjekursen nærmer seg raskt bunnene fra 2001-2003. På den negative siden kan nevnes at høye drivstoffpriser og pessimistiske amerikanske forbrukere gir god grunn til bekymring. Så fremt et worst case-scenario ikke materialiserer seg for USA, fremstår RCL som en rekylkandidat på dagens nivå.• StatoilHydro (187,00) - inndiskonterer oljepris på 100 dollar per fat. Med dagens oljepris handles StatoilHydro til en forward P/E på rekordlave 6,5. Det er lavt for et tilnærmet gjeldfritt oljeselskap og i tillegg godt under gjennomsnittlig historisk P/E på om lag 10. Skal StatoilHydro få en P/E på 10, må oljeprisen enten falle ned i 100 eller aksjekursen stige til 280. Til aksjens fordel taler dessuten at Staten skal kjøpe seg opp i løpet av året