Analytiker: Kjøp disse aksjene

Orion Securities snakker om massive aksjekjøp, billig børslokomotiv og gode defensive kvaliteter. Her er dagens aksjetips.

Foto: iStockPhoto

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• StatoilHydro (189,90) - forsvarer greit en kurs på 220-230. Med dagens oljepris handles StatoilHydro til en forward P/E på rekordlave 6,5. Det er lavt for et tilnærmet gjeldfritt oljeselskap og i tillegg godt under gjennomsnittlig historisk P/E på om lag 10. Til aksjens fordel taler dessuten at Staten skal kjøpe seg opp i løpet av året.• Telenor (95,80) - billig børslokomotiv med gode defensive kvaliteter. Telenor handles for tiden til en 2008-P/E på attraktive 10,2 noe som er på linje med sektoren på tross av at Telenor vokser raskere. Til sist kan nevnes at Telenor har gode defensive kvaliteter noe som taler til aksjens fordel på en nervøs sommerbørs.