Analytiker: Kjøp disse aksjene

Orion Securities snakker om høy pris, lav vurdering, innsidekjøp og muligheten for at bunnen er nær. Her er dagens aksjetips.

1

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• Orkla (63,80) - innsidekjøp til CFO indikerer at bunnen er nær. Finansdirektør i Orkla meldte i går om kjøp av 10.000 aksjer til kurs 65,02. Dette bringer hans samlede beholdning opp i 33.609 aksjer. Få kjenner bedrifter så godt som finansdirektøren. Innsidekjøpet hans taler for at Orkla er billig og at risk/reward-forholdet er gunstig.• StatoilHydro (182,00) - råsterk oljepris og lav vurdering tilsier kjøp. På tross av nok en rekord i oljeprisen falt StatoilHydro tilbake. Med en forward P/E på 6,5 i et tilnærmet gjeldfritt selskap kan vi imidlertid vanskelig anbefale annet enn kjøp av aksjen. Til aksjens fordel taler dessuten at Staten skal kjøpe seg opp i løpet av året.