Analytiker: Kjøp og kjøp

Analytiker venter kursoppgang og anbefaler kjøp av følgende aksjer.

Foto: Scanpix

I dagens morgenrapport fra Investtech beskrives Simtronics og Sevan Marine som kjøpskandidater.- Simtronics ligger i en stigende trend på kort sikt og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen og er oversolgt på RSI, noe som bør gi en reaksjon opp. Det er i tillegg horisontal støtte ved ca. 4,40 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 4,40 kroner vil utløse et salgssignal. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Det er motstand ved 5,50 kroner. Aksjen er positiv på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, sier analytikeren.- Sevan Marine har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen tester støtten ved ca. 62,00 kroner og er oversolgt på RSI. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 62,00 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen er negativ på innsidehandler. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, avslutter analytikeren.